JACEK JAMROŻ
CFO Advisory
   
 
 
 
 
 
 
Zarządzanie ryzykiem
Usługi doradcze, Aktywności powiązane.
 
     
 


Zarządzanie Ryzykiem Biznesowym

Enterprise Risk Management


Usługi doradcze z zakresu projektowania, optymalizacji i wdrażania systemu zarządzania ryzykiem biznesowym (ERM). Specjalizacja w stosowaniu metod jakościowych jako narzędzie wsparcia dla menedżera dla projektów i procesów biznesowych.


Dotychczas prowadzone projekty dotyczące ERM:

- optymalizacja i „ożywienie” systemu zarzadzania ryzykiem w przedsiębiorstwie z branży energetycznej,

- system zarządzania ryzykiem w projekcie budowlanym,

- zarządzanie ryzykiem jako narzędzie wsparcia systemu controllingu w działalności produkcyjnej,

- oceny systemu zarzadzania ryzykiem dla branży paliwowo-energetycznej,

- ponad sto analiz przypadków dla większości branż w Polsce.
Aktywności powiązane:

Certyfikowany Kurs Zarządzania Ryzykiem POLRISK opiera się przede wszystkim na autorskich doświadczeniach praktyków zarządzania ryzykiem (...).
Jako Menedżer Kursu mam przyjemność donieść, iż Kurs został nominowany do:
NINTH ANNUAL STRATEGICRISK AWARDS - 2012 Finalists
w kategorii: Best Risk Training Programme Strategic Risk 2012 Awards
Obecnie tutaj:  Certyfikowany Kurs Zarządzania Ryzykiem

Audyt i ocena systemów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - usługi do maja 2012 roku,

Panele dyskusyjne historia - W latach 2008-2012 zorganizowałem........,

Szkolenia z tego obszaru - ZRB - Zarządzanie Ryzykiem Biznesowym,

Publikacje na stronie Produkty.


jacekjamroz.eu
 
     
   
 
© Jacek Jamroż
Support:
SWgroup CMS & Teresa Jamroż
[Home]          [Contact]