JACEK JAMROŻ
CFO Advisory
   
 
 
 
 
 
 
Zarządzanie Ryzykiem Biznesowym (ZRB)
Szkolenie
 
     
 

Jak sterować zdarzeniami, które mogą zdarzyć się w przyszłości.


Dotychczasowe alternatywne profile:
- Zarządzanie ryzykiem w projekcie
- Zarządzanie ryzykiem w działaniach biznesowych


GRUPA DOCELOWA:
Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów i menadżerów uczestniczących w projektach i procesach biznesowych.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
•    Podstawowa wiedza dotycząca ERM w projekcie i procesie biznesowym
•    Poznanie prostych metod sterowania ryzykiem jako narzędzia wsparcia dla menadżera
•    Przećwiczenie interaktywne metody pracy zespołowej w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka
•    Przećwiczenie w systematyczny i uporządkowany sposób stosowanie reakcji na ryzyko
•    Inspiracja do wdrażania zarządzania ryzykiem w projekcie i procesie biznesowymMETODY PRACY:
głównie:
•    Praca w grupach roboczych na przykładach biznesowych
oraz
•    Elementy wykładu
•    Analiza przypadku
•    Analiza modelu systemu
•    Moderowane dyskusjePROGRAM:
2 dni = 16h, 1h=45 min

Wstęp
•    Wprowadzenie
•    Integracja

Ryzyko w biznesie
•    Metody jakościowe zarządzania ryzykiem
•    ERM – Enterprise Risk Management
•    Postrzeganie ryzyka w projektach i procesach biznesowych
•    Pojęcie ryzyka w praktyce zarządzania
•    Cel zarządzania ryzykiem w działaniach biznesowych
•    Potoczne i praktyczne podejście do ryzyka

System zarządzania ryzykiem
•    Fazy zarządzania projektu i procesu biznesowego
•    Planowanie i uczenie się w zarządzaniu ryzykiem
•    Komponenty zarządzania ryzykiem
•    Kategorie ryzyka w metodologii i praktyce
•    Sterowanie procesem zarządzania ryzykiem
•    Plan zarządzania ryzykiem - organizowanie procesu

Identyfikacja
•    Reguły i pułapki identyfikacji
•    Szukanie ryzyk w przeszłości i przyszłości
•    SWOT w rachunku dla szans tradycyjnych i ubocznych
•    Burza Mózgów i praca zespołowa, dobór zespołu
•    Listy Kontrolne i metody audytowe
•    Bazy ryzyk

Analiza
•    Wariancje metod - wartościowanie ryzyk w zespole
•    Klasyfikacja prawdopodobieństwa i skutków
•    Wizualizacje ryzyk, jakościowa macierz ryzyka
•    Wartość Ważona.

Reakcja
•    Zasady planowania reakcji na ryzyko
•    Prewencja: redukcja i unikanie przyczyn
•    Plan B: redukcja i unikanie skutków
•    Czarny scenariusz: transfery ryzyka, retencja bierna i czynna.

Zarządzanie kontraktem  
•    Zarządzanie kontraktem a Claim Management.
•    Istota przewagi relacji gospodarczej nad stanem prawnym
•    Przykłady skutecznego claimu z branży: budowlanej, informatycznej oraz z bankowości

Dobre praktyki zarządzania ryzykiem
•    Sprzężenie zwrotne w zarządzaniu ryzykiem
•    Narzędzia specjalistyczne: Diagram Ishikawy, Metody Delfickie
•    Administrowanie procesu zarządzania ryzykiem
•    Przykład procedury zarządzania ryzykiem z projekcie i procesie biznesowym
•    Wariancje metod pracy we wdrożeniach procesu zarządzania ryzykiem

Zakończenie

•    Podsumowanie szkolenia
•    Informacja zwrotna


jacekjamroz.eu
 
     
   
 
© Jacek Jamroż
Support:
SWgroup CMS & Teresa Jamroż
[Home]          [Contact]