JACEK JAMROŻ
CFO Advisory
   
 
 
 

 
 
 
Finanse i Controlling (FiC)
Szkolenie
 
     
 

Jak skutecznie zrozumieć finanse przedsiębiorstwa, w tym controlling.


Dotychczasowe alternatywne profile:
- Finanse w Projekcie
- Controlling dla niecontrollerów
- Finanse dla niefinansistów
- Controlling i Budżetowanie


GRUPA DOCELOWA:
Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów, menadżerów i controllerów - aby się wzajemnie lepiej rozumieli.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
•    Podstawowa wiedza „w pigułce” z finansów przedsiębiorstwa,
•    Przećwiczenie różnorodnych narzędzi controllingu w tym budżetowania,
•    Wymiana doświadczeń z praktykiem zarządzania finansami,
•    Skonfrontowanie różnych przypadków biznesowych z procesu budżetowania,
•    Formuły i praktyki rachunku inwestycji NPV i IRR,
•    Inspiracja do dalszego rozwoju w obszarze finansów i controllingu.


METODY PRACY:
•    Elementy wykładu
•    Analiza przypadku
•    Analiza modeli biznesowych
•    Ćwiczenia indywidualne i praca zespołowa
•    Moderowane dyskusje


PROGRAM:
W pełni realizowany program zajmuje 3 dni ale najlepszą praktyką jest koncentracja na najważniejszych dla klientach elementach i formuła: (2 dni = 16h, 1h=45 min)

Wstęp
•    Wprowadzenie
•    Integracja

Finanse i rachunkowość finansowa
•    Finansowe cele w biznesie.
•    Zastosowanie pracy zespołowej w budżetowaniu.
•    Kapitał własny i koszt pozyskania kapitału obcego.
•    Ewaluacyjna wycena przedsiębiorstwa.
•    Rentowność kapitału ROE a cele długoterminowe.
•    Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.

Controlling i rachunkowość zarządcza
•    Rola controllingu dla projektu i procesu.
•    Priorytety budżetowe projektu i procesu.
•    Rachunek kosztów zmiennych.
•    Controllingowe zarządzanie kosztami.
•    Zastosowanie progu rentowności dla decyzji operacyjnych.
•    Zastosowanie progu rentowności dla decyzji strategicznych.
•    Zastosowanie progu rentowności dla optymalizacji działów wewnętrznych.
•    Rachunkowość kasowa i memoriałowa.
•    Wielostopniowy rachunek przychodów, kosztów i pokryć finansowych.
•    Metoda wartości uzyskanej.

Analiza rentowności IRR, NPV
•    Analiza dochodowości przedsięwzięcia poprzez NPV.
•    Interpretacje wyników NPV.
•    Analiza rentowności przedsięwzięcia poprzez IRR.
•    Interpretacje wyników IRR.
•    Proces decyzyjny NPV/IRR w kontekście analizy wrażliwości.
•    NPV - Analizy typu: kupić czy wynająć, kupić czy wytwarzać.

IRR w analizie źródła finansowania
•    Ocena kosztu kredytu.
•    Paradoksy postrzegania stóp rocznych i miesięcznych.
•    Ocena kosztu leasingu.
•    Leasing „polski” a leasing na świecie.
 
Proces budżetowania
•    Metody i cechy budżetowania.
•    MPK a centra kosztów, zysków i inwestycji.
•    Motywacja w procesie budżetowania.
•    Psychologia układania i realizacji budżetów.
•    Rozliczenia wewnętrzne w organizacji.
•    Rachunek kosztów działań.
•    Budżetowanie organizacji wg zasad controllingu.
•    Analiza rentowności działu wewnętrznego.
•    Controlling a outsourcing.

Zakończenie
•    Podsumowanie szkolenia
•    Inspiracja do dalszego rozwoju
•    Informacja zwrotna


jacekjamroz.eu
 
     
   
 
© Jacek Jamroż
Support:
SWgroup CMS & Teresa Jamroż
[Home]          [Contact]