JACEK JAMROŻ
 jacekjamroz.eu       
       
CFO Advisory
finance, risk, projects         
 
 
  Produkty PL
  Contact
 
    
 
      
 
 

This page is dedicated to my current and future business partners for their better understanding of my professional activity. 
Jacek Jamroż
 
 
 
 


 

Projektowanie Maszyn          Europrojekt          Neoteric

CV / Business profile  


Business position:

2008- till now    CFO Advisory     
                       - Projektowanie Maszyn Sp. J. in Gdańsk     (from 2008)
                       - Europrojekt Gdańsk S.A.                             (from 2013)
                       - Neoteric Sp. z o.o. in Gdańsk                      (from 2017)


Business experience:

                        - CFO in board and in outsourcing,
                        - Business areas: Company Finances, Enterprise Risk Management, Project
                          Management
                        - Business Trainer and Adviser, Manager, freelancer,
                        - Business Trainer – more than 600 training days,
                        - Certificated Risk Manager of POLRISK;
                        - International Assessor of the Project Excellence Award,
                        - Trainer to IPMA certification of project management,
                        - Controller’s Advanced Programme
                        - Manager of Certificated Course of Risk Management POLRISK (2009–2012) /
                          KursZR.C (2013-2014) in Warsaw,
                        - ODiTK Group in Gdansk (2004-2013)
                        - School of Business and Administration in Gdynia (WSAiB) (2006-2013)
                        - The Gdańsk Institute for Market Economics (IBnGR) (2005- 2009, 2013-2015)
                        - WSB Schools of Banking in Poland in Gdynia (2004-2008)
                        - Oliwska Grupa Konsultingowa in Gdańsk (2003-2009)
2000-2003         Board Member, Financial Director (CFO) Industri S.A. in Żarnowiec (Gdynia)
1997-1999         Financial Director (CFO), Waza Sp. z o.o. in Gdynia
1994-2001         - Co-owner of small businesses in Gdańsk and Sopot
1992-1994         - organiser of investments on the Stock Exchange in Warsaw


Education:

1999-2000         Gdańsk University of Technology - Postgraduate Studies in Controlling,  
                          Controller’s Diploma from the Controlling Academy,
1999-2000         Warsaw School of Economics -Postgraduate Studies in Finance Management
1992-1997         University of Gdańsk - Department of Management - Master’s Studies.


Other:

                        - during study member of AIESEC; journalist; worker in Holland, FCE
                        - mountain trekking/skiing; sailing and water sports; volleyball.

                                           
                                           


[Home   [Contact]

jacekjamroz.eu


Produkty PL
Doradztwo, Projekty, Szkolenia, Publikacje


Doradztwo i usługi menedżerskie

CFO Advisory
Stałe wpieranie przedsiębiorców  w zakresie finansów przedsiębiorstw w tym współpraca z bankami, controlling i budżetowanie a także koordynacji całego zakresu back office biznesu tj. aspekty m.in.  prawne, podatkowe, IT, ubezpieczeniowe, organizacyjne, rozliczeń i dotacji.

Zarządzanie ryzykiem
Usługi doradcze z zakresu projektowania, optymalizacji i wdrażania systemu zarządzania ryzykiem biznesowym (ERM). Specjalizacja w stosowaniu metod jakościowych jako narzędzie wsparcia dla menedżera dla projektów i procesów biznesowych. Więcej...

Inne projekty doradcze i menedżerskie
Podejmowanie się ciekawych projektów biznesowych z całego zakresu kompetencji zawodowych.


 
Szkolenia

ZRB - Zarządzanie Ryzykiem Biznesowym
Jak sterować zdarzeniami, które mogą wystąpić w przyszłości.

FiC - Finanse i Controlling
Jak skutecznie zrozumieć finanse przedsiębiorstwa, w tym controlling.

TT - Szkolenie dla "twardych" trenerów biznesu
Jak sprawić, aby sztuka szkolenia stała się naszą pasją.Publikacje


2005 - Rozliczenia wewnętrzne w przedsiębiorstwie
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie znaczenia rozliczeń wewnętrznych w organizacji …

2005 - Problemy z terminowością dostawców - wąskie gardło organizacji
Problemem naszego przedsiębiorstwa są opóźnienia dostawców i podwykonawców …

2006 - Kosztorysowanie w przedsiębiorstwie
Jakie są zadania kosztorysu w zarządzaniu projektem? Co powinien umożliwiać kosztorys? Jakie są wymogi formalne stosowania kosztorysów w przedsiębiorstwie?

2009 - Praktyki zarządzania ryzykiem i budżetowania podczas wdrożeń w organizacjach
Celem niniejszego wystąpienia na konferencji jest podzielenie się z jej uczestnikami...

2011 - Dobre Praktyki Zarządzania Ryzykiem
Celem tego opracowania wskazanie punktu odniesienia i danie inspiracji dla menedżerów (...). Obecna wersja, ciągle jeszcze nie pełna, została zamknięta we wrześniu 2011 roku.

2012 - Rok 2008 - gigantyczne straty firm na opcjach walutowych (...) - czy sytuacja może się powtórzyć?
Aby ocenić sytuację bieżącą na początek warto cofnąć się do roku 2008, kiedy wiele polskich przedsiębiorstw dotknął problem „opcji walutowych”. 

2012 - Praktyki racjonalnych decyzji menedżerskich (...) w kontekście systemów zarządzania ryzykiem
Celem niniejszego artykułu jest podzielenie się przez autora swoimi spostrzeżeniami z obszaru
funkcjonowania systemów wsparcia zarządzania w tym z praktyk zarzadzania ryzkiem. 

2013 - Eksporterzy – czynniki inicjujące i bariery
Celem niniejszego artykułu jest podzielenie się przez autora spostrzeżeniami z obserwacji działalności polskich eksporterów w II połowie 2013 roku i udzielenie odpowiedzi na dwa główne pytania: (...)Inne aktywności

ERM - Enterprise Risk Management
The business tool for managers who want to anticipate future occurrences.

ZSK - Zasady Skutecznej Komunikacji
Podniesienie umiejętności uczestników z zakresu komunikacji poprzez interaktywne ćwiczenia i inspirującą postawę trenera.

Clustering

Jak współpracować i konkurować w grupie przedsiębiorców MSP z jednej branży, geograficznie skupionych. Szkolenia prowadzone we współpracy z IBnGR w latach 2006-2007.

POLRISK www8
Wypracowanie elementów komunikacji wizualnej oraz zmiana strony Internetowej.

Certyfikowany Kurs Zarządzania Ryzykiem KursZR.C
Celem Kursu jest wskazanie uczestnikom różnorodnych praktyk stosowanych w zarządzaniu ryzykiem gospodarczym. 

Spotkania Praktykow

Celem inicjatywy Spotkania Praktyków jest integracja środowiska osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, a także wymiana praktyk biznesowych ....

Obszary Kompetecji Zawodowych
Menedżer, konsultant i trener ....

Profil Biznesowy
Menedżer, konsultant i trener ....

Kurier Atlantycki 2003 pb

Dziękuje tym wszystkim wspaniałym ludziom w Ameryce i Polsce, dzięki których gościnności, towarzystwu, inspiracji i radzie moja wyprawa była tak wielkim przeżyciem. 


[Home]    [Contact]

jacekjamroz.eu

Contact
Gdańsk, Sopot, Gdynia - POLAND


jacekjamroz.eu

 
 
    jacekjamroz.eu     [Home]    [Contact]